Heel goede yurlspagina voor een thema rond gezonde voeding. Ook heel wat websites waar leerlingen zelf op kunnen surfen. Zo kun je aan coöperatief leren doen.